Hakkımızda

       01.01.2013 yýlýnda Mimarlýk ve Mühendislik üzerine kurulan ofisimiz günümüzde halen devam etmekte olup geniþ ve tecrübeli kadromuzla mimari, betonarme, güçlendirme, istinat, çelik projeleri, yaklaþýk maliyet ve her türlü yapým tadilat projeleri üzerine çalýþmalarýmýz devam etmektedir...

Scorpiol